Międzywydziałowa Pracownia Filmu Animowanego (dyplomująca) dla studentów III-V roku


PROF. ZW. HIERONIM NEUMANN


DR PRZEMYSŁAW ADAMSKI


Pracownia założona została w 1960 roku jako Pracownia Projektowania Fotograficznego przez prof. Wojciecha Zamecznika. Pracownia ściśle współpracowała z pracowniami projektowymi prof. Mroszczaka i prof. Tomaszewskiego, wprowadzając do programu nauczania element projektowania w ruchu.
W latach 1968-2000 pracownia prowadzona była przez prof. Daniela Szczechurę. Następnie, do dnia dzisiejszego prowadzona jest przez prof. Hieronima Neumanna.

Cele przedmiotu :            

Celem przedmiotu jest przyswojenie podstaw projektowania w ruchu, testowanie technik animacyjnych i ich możliwości wyrazowych, poznanie języka filmu animowanego oraz poszerzenie możliwości wypowiedzi twórczej poprzez łączenie różnych technik i konwencji.W ramach przedmiotu przywiązuje się istotną wagę do:       

  • poszukiwań w niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie formy plastycznej i narracji  filmowej,
  • zgłębianie problematyki percepcji obrazu.
  • studiowanie możliwości realizacyjnych związanych z nowymi technologiami.