Pracownia Multimediów


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Dr hab. Piotr Welk, prof. uczelni
Dr Mateusz Machalski
Mgr Antoni Domański
Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej

Celem pracowni jest kształtowanie i rozwijanie języka wypowiedzi artystycznej oraz wyobraźni w wykorzystywaniu nowoczesnych mediów. Poruszane są zagadnienia wykorzystania technologii w różnych przestrzeniach (od galerii po przestrzeń publiczną), w celu budowania interakcji, immersji i poczucie współdziałania. Realizowane tematy wykraczają poza technologię i poruszają problematykę społeczną, kulturową pozwalając studentom na swobodną i samodzielną. Podstawowym narzędziem pracy w pracowni jest eksperyment wizualny oparty na teoretycznych podstawach z zakresu rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego, animacji, montażu obrazu i dźwięku, projektowania graficznego i kompozycji. Pracownia ma charakter interdyscyplinarny.

Prowadzący:

dr hab. Piotr Welk

dr Mateusz Machalski

mgr Antonii Domański