Pracownia Plakatu i Grafiki Wydawniczej


 


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Prof. Lech Majewski
Mgr Justyna Czerniakowska


Zadanie 1 – Muzyka – Konkurs III rok


Zadanie 2 – Zawód 


Konkurs na mural Ambasady RP w Palestynie


Prace studentów – IV i V rok


Agata Stańczak – Temat 2020


Turboposter


Pracownia Plakatu i Grafiki Wydawniczej

Prowadzący: prof. Lech Majewski

Asystent: mgr Justyna Czerniakowska

Doktoranci: Krzysztof Ducki, Stanisław Gajewski, Rafał Piekarski, Karolina Sosnowska, Tomasz Stelmaski, Beata Świerczyńska, Filip Tofil, Anna Wieluńska, Maja Żurawiecka.

Co jest najważniejszą cechą współczesnego artysty, malarza, rzeźbiarza, grafika, projektanta?

Styl. Rozpoznawalny, oryginalny styl języka wizualnego, merytorycznego i technologicznego.

Zajęcia w Pracowni Plakatu i Grafiki Wydawniczej w swej konstrukcji programowej, poprzez zadania, wykłady, udział w konkursach stawiają na kształtowanie własnego języka wizualnego. Celem jest takie wykształcenie studenta, aby absolwent otrzymując dyplom był oryginalnym, konkurencyjnym i nowatorskim artystą działającym samodzielnie bądź grupowo. Powstające w pracowni prace dyplomowe bardzo często trafiają do realizacji w wydawnictwach, czy innych instytucjach. 

Pracownię ukończyło wielu wybitnych studentów, odnoszący sukcesy międzynarodowe. Wielu z nich jest pedagogami naszej uczelni.

Pracownia jest także miejscem realizowania doktoratów. Obecnie dziewięć osób realizuje prace doktorskie, a do tej pory doktoraty pod kierunkiem prof. Lecha Majewskiego otrzymało kilkanaście osób, w tym pięcioro pedagogów naszego wydziału.

Pracownia bardzo intensywnie działa w rzeczywistości międzynarodowej współpracując z wieloma znaczącymi uczelniami, organizacjami, fundacjami. Uczestniczy w wystawach, warsztatach, konkursach a także realizuje wiele tych zadań samodzielnie.

Znaczącą i bardzo ważną jednostką pracowni jest koło naukowe Turboposter, działające już od kilkunastu lat, zapisane swoimi sukcesami w historii plakatu polskiego. Jest znakomitym miejscem pogłębiania edukacji i umiejętności organizacyjnych.

W ostatnim roku grupa Turboposter zorganizowała dwie znaczące wystawy międzynarodowe, jedną wspólnie z UNESCO, drugą we współpracy innymi uczelniami pod hasłem „Avanti” w ramach 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Wystawa ta uznana została jako jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Biennale. Tu warto dodać o aktywnym uczestnictwie studentów z naszej pracowni w pracach organizacyjnych i projektowych Biennale. Wielu z nich otrzymało nagrody w międzynarodowym konkursie „Students for Biennale”.

Tradycją stało się to, że studenci z pracowni są laureatami wielu konkursów krajowych i zagranicznych. I co najważniejsze, otrzymują laury w profesjonalnych konkursach i festiwalach, jak choćby na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie.

Pracownia Plakatu i Grafiki Wydawniczej jest pracownią kreacji artystycznej. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego studenta.

Trzymamy się zasady, że trzy elementy tworzą artystę: głowa, serce i ręka. Głowa to nasze koncepcje, nasza świadomość artystyczna. Serce, to nasze emocje, to skąd pochodzimy, nasza tradycja. Ręka, to nasze umiejętności kreacyjne, nasze mistrzostwo i umiejętność posługiwania się tymi wszystkimi elementami. Brak któregokolwiek z nich pozwala być tylko rzemieślnikiem.

Pokaz internetowy jest oczywiście skromnym fragmentem prac realizowanych w pracowni.