Projektowanie czasopism – zajęcia fakultatywne


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Dr Marek Knap


Music Zine. 2019 (Vimeo)
Max. 2020 (YouTube)
Games. 2021 (YouTube)
Welur. 2021 (YouTube)Nasze zajęcia mają dowieść, że współczesny design nie musi być ironicznie określany jako „internet search”, do którego wystarczy spryt i odrobina dobrego gustu. Moi studenci tworzą projekty całościowo — rozmawiają z bohaterami i piszą teksty, realizują sesje fotograficzne i fotoreportaże, ilustrują. Przekonują się w ten sposób, że naprawdę dobry design wymaga prawdziwych emocji i szczerej empatii osiąganej wyłącznie dzięki głębokiemu zaangażowaniu.

Zasadniczym celem jest wprowadzenie studentów do projektowania systemu i komunikatu wizualnego jako nośnika treści redakcyjnych o charakterze narracyjnym do stosowania zarówno w mediach drukowanych jak i ekranowych. Staram się wprowadzać elementy pracy zespołowej oraz wymagam od studentów odpowiedniej werbalizacji opracowywanych koncepcji.

Zajęcia prowadzę w formie wykładów i ćwiczeń. W pracy ze studentami goszczącymi na naszej Akademii w ramach programu Erasmus+ posługuję się językiem angielskim.

Marek Knap, zajęcia fakultatywne z grafiki edytorskiej dla studentów III i IV roku
pracowniaczasopism.com