Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

I Pracownia Projektowania Graficznego

Program I rok

Cel dydaktyczny dla programu pierwszego roku studiów skupia się na zbudowaniu fundamentu pod zrozumienie na czym polega proces syntezy formy graficznej od etapu pogłębionej obserwacji, przez serię ćwiczeń/zadań stopniowo redukujących wyjściową formę przy udziale różnych technik, po czystą formę znaku. Główna linia zadań zbudowana jest na wylosowanych antonimach reprezentowanych przez dwa obiekty o przeciwstawnym znaczeniu.Towarzyszą one studentowi przez dwa semestry.

Program II rok

Programu drugiego roku studiów stawia akcent na umiejętność budowania syntetycznych form (znaków) zachowujących związek formy z komunikatem w niej zakodowanych. Rozumienie powiązań między sekwencjami znaków (form) i co za tym idzie umiejętność budowania podstawowego języka wizualnego dla projektów seryjnych. Umiejętność opisu projektu graficznego, werbalnej i opisowej analizy jego cech.

Zadanie 1

Projekt znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej wybranego parku narodowego. Twórcze poszukiwania charakterystycznych elementów flory, fauny, a także regionalnego kolorytu i atmosfery konkretnych miejsc.

Zadanie 2

Realizację serii wydawniczych (np. okładki książek). Realizacja kończy się na tryptyku, lecz ma on formę otwartą i rozumiemy go jako fragment większej sekwencji utworów graficznych. Kluczem do wykonania zadania jest określenie indywidualnego, charakterystycznego języka wizualnego, który pozwala na zidentyfikowanie utworu jako reprezentanta danej serii.

Zadanie 3

Temat: Okładka płyty winylowej. Zadanie realizowane są we współpracy z pracownią Fotografii. Koncepcja fotograficzna łączy się z elementami grafiki oraz typografii w jednym utworze (front, tył, koperta, sticker na płytę). Celem zadania jest wykształcenie wrażliwości obserwacji i umiejętność łączenia obrazu fotograficznego z grafiką w jeden harmonijny utwór plastyczny.

Zadanie 4

Fakultatywne zadanie na plakat „Ukraina”.