Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Pracownia Projektowania Graficznego

Program

Program pracowni na I roku studiów koncentruje się na kształceniu umiejętności dokonywania podstawowej analizy semantycznej i kształtowania syntetycznego komunikatu w obszarze kreacji znaku/ideogramu. Sekwencja zadań opartych na wylosowanym/przydzielonym zagadnieniu mają również za zadanie uświadomienie zachodzących relacji między formami dając podstawy do kreacji podstawowego języka wizualnego dla projektów o charakterze seryjnym, systemowym. 

Program nauczania projektowania graficznego na II roku studiów składa się zasadniczo z dwóch bloków zadań. Pierwszy jest rozwinięciem umiejętności zdobytych na I roku i ma postać grupy zadań na kreację znaku graficznego oraz graficznego środowiska (logo + język wizualny) wylosowanej wcześniej firmy, idei, instytucji lub produktu.  

Drugi to zadania kreacyjne związane z działalnością wydawniczą. Studenci pracują nad stworzeniem otwartego środowiska graficznego umożliwiającego realizację serii wydawniczych (np. okładki książek, płyt, plakatów).