Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Pracownia Rysunku i Malarstwa

Celem pracowni jest poszukiwanie przez studentów własnych predyspozycji i języka ekspresji, kształtowanie samodzielnego twórczego myślenia.

Program

Program pracowni opiera się z jednej strony na studiach z natury, a z drugiej na realizacji zadań.
W tej samej przestrzeni pracowni pracują dwa roczniki – pozwala to na wzajemne korzystanie z własnych osiągnięć, a także sprzyja poszerzeniu świadomości twórczej. 

Zajęcia I roku są w głównej mierze oparte o studium modela i obserwację natury. Zamierzeniem pracowni jest doskonalenie umiejętności obserwacji i jej twórczej interpretacji, swoboda transpozycji przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę, wyczucie kompozycji, proporcji, a w pracy z modelem – rozwijanie zmysłu obserwacji, wyczucie ruchu i anatomii. 

W malarstwie rozwijana jest wiedza o warsztacie malarskim, rozbudzana wrażliwość na kolor i konstruowanie przestrzeni poprzez barwę. 

Studenci II roku oprócz kontynuacji studium z natury w pracowni, realizują zadania tematyczne (3-4 w semestrze). Większy nacisk położony jest na indywidualny rozwój każdego studenta, poszukiwanie jego własnych preferencji warsztatowych, kształtowanie własnego języka plastycznego, poszukiwania formalne, rozwój wyobraźni twórczej. 

Proces dydaktyczny opiera się na korektach indywidualnych w czasie trwania zajęć i obowiązkowym uczestnictwie całej grupy w przeglądach.
W programie pracowni przewidziany jest plener malarski po zakończeniu I roku. 

I rok

II rok