Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

III Pracownia Rysunku i Malarstwa

Wiktoria Merchel, I rok

Ważną prawdą o studentach Wydziału Grafiki jest to, że są bardzo utalentowani, wymagający, są szczególnie wybrani do tego aby znaleźć swoje miejsce w murach tego wydziału, są powołani do tego aby być studentem Akademii Sztuk Pięknych. To wybraństwo szczególnie zobowiązuje. Współpracując ze studentem czujemy się odpowiedzialni za jego rozwój i osiągnięcia. Jeżeli ta współpraca przebiega harmonijnie wówczas następuje znakomity rozwój, często zaskakujący dla obu stron, pedagoga i studenta. Pracownie są profilowane osobowością pedagoga jego doświadczeniem jako twórcy i doświadczeniem z jakim prowadzi grupę studentów.
Pracownia jest miejscem dla studenta bardzo ważnym. Tu znajduje nie tylko miejsce do pracy, tu się rozmawia, wymienia poglądy i spostrzeżenia, tu obserwuje twórczość innych studentów, tu nawiązują się przyjaźnie. Stanowimy grupę.

Program

Zgodnie z dotychczasową linią programową pracowni rysunkowych i malarskich na Wydziale Grafiki w ramach zajęć z rysunku i malarstwa dla I i II roku studenci skupiają się przede wszystkim na pracy z modelem – temat człowieka jest głęboko osadzony w tradycji edukacji artystycznej na jej wstępnym etapie. W szczególności dotyczy to studentów I roku, którzy powinni nadal odnosić się w swoich pracach do figury człowieka w różnorodnych jej aspektach.
W ramach zajęć dla studentów II roku studenci mogą już odchodzić od pracy z modelem, choć model – jako obiekt i pretekst – w pracowni jest obecny. Jest to czas na realizację zadań wykraczających poza studiowanie figuratywne.
Celem nadrzędnym dla I roku jest doskonalenie obserwacji natury, studium ze zwróceniem szczególnej uwagi na działanie światła i cienia, budowę formy, doskonalenie warsztatu, precyzja układów kompozycji, zwrócenie uwagi na akcenty, dominantę, rytmy, rozproszenie i skupienie.
Student zastaje zawsze w pracowni jakiś układ, instalację, podpowiedź rekwizytem i światłem do rozwiązania zadania. Pedagog dokonuje wprowadzenia i wyjaśnienia zadania. Każdy student prowadzony jest indywidualnie, ponieważ każdy jest inną osobowością, posiada inne zainteresowania a także inny zasób możliwości.
Przewidziane są warsztaty poprowadzone przez asystenta, poprawnego przygotowania płótna do pracy (obijanie, przeklejanie, gruntowania płótna).

Student II roku dostaje pierwsze zadania problemowe.
Celem zadań jest doskonalenie warsztatu, poszukiwanie nowych form wypowiedzi plastycznej, rozwijanie wyobraźni, praca wielorakimi środkami plastycznego wyrazu z uwzględnieniem kolażu, technik mieszanych, poddruku itp. Zadania są niejako badanie przez studenta możliwości własnych w zakresie kreatywności. Próba odnalezienia wątków duchowości w sztuce, poszukiwanie przekazu. Rozwój warsztatu poprzez powracanie do rysunku studyjnego, w celu ciągłego doskonalenia ręki i oka. Celem nadrzędnym jest przygotowanie i wprowadzenie studenta II roku do pracy na latach starszych.