Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Sitodruku i Technik Cyfrowych

Pracujemy nad umiejętnością wizualnego formułowania koncepcji i myślenia, nad zdobywaniem doświadczenia technicznego z zakresu sitodruku i technik cyfrowych. Uczymy się rozmawiać o sobie, swojej pracy twórczej i otwierać na różne postawy światopoglądowe i artystyczne.

Program

Program dla pierwszego i drugiego roku opiera się na trzech zadaniach w pierwszym semestrze i jednym w drugim semestrze. Zadania są sformułowane tak, by studenci zdobyli wiedzę technologiczną i doświadczenie praktyczne, biorąc pod uwagę autonomię ideową i twórczą, zgodną z indywidualną koncepcją i estetyką.

Na zajęciach prowadzone są wykłady teoretyczne dotyczące problematyki obrazu, sztuki współczesnej, rozwiązań technicznych, podstawowych informacji z zakresu grafiki cyfrowej, jak również prezentacje przybliżające możliwości druku cyfrowego oraz stosowanych materiałów. 

Zadanie 1: – Okładka do winyla – Zadaniem jest stworzenie okładki płyty winylowej wybranej przez siebie muzyki. Należy wykonać docelowo dwie wariacje jednej grafiki: czarno-biała oraz w kolorze.

Zadanie 2: – FLaga – Wykonanie co najmniej trójkolorowej grafiki w formacie 450 x 320 mm.Flaga indywidualna powinna zawierać treści i symbole, które są bliskie autorce, autorowi. Dlatego należy zastanowić się nad jej funkcją jako nośnika informacji: o indywidualnej wrażliwości, światopoglądzie, estetyce, temperamencie, itp.. Można wziąć pod uwagę: miejsce, kulturę, przestrzeń w której żyjemy, religię, tożsamość, płeć, cechy osobowe, wszystko co jest dla autorki/autora ważne.

Zadanie 3: – Jestem tu, jestem teraz – Zadanie, które odnosi się do miejsca i do czasu. Temat jest bezpośrednio związany z indywidualnym odczuciem, bądź refleksją nad faktycznym stanem tego co się dzieje w moim otoczeniu, przestrzeni, miejscu. Odwołuje się do momentu, zatrzymanej chwili, która pozwala przyjrzeć się sobie. Jestem tu, Jestem teraz to próba zobrazowania codziennej naszej myśli i wrażliwości, zainspirowana czasem, w którym żyjemy.

Trzecie zadanie musi być zrealizowane za pomocą narzędzi cyfrowych (uwzględnia skanowanie rysunków, lub obrazów ręcznie wykonanych i przetworzonych w programie graficznym). Grafiki finalnie zostanie wydrukowana na profesjonalnym papierze powlekanym, przeznaczonym do druku cyfrowego. Docelowy format pracy – B2. 

Zadanie 4: – Cykl – Zadanie na stworzenie serii grafik z uwzględnieniem co najmniej pięciu prac graficznych cyklu, będących indywidualną wypowiedzią na sformułowany przez siebie temat, pamiętając że obrazy są komunikatem wysłanym do świata. Temat powinien być bliski autorowi, zainspirowany tym co go dotyczy, zajmuje, emocjonuje, bądź skłania do refleksji.Cykl musi zakładać łączenie technik graficznych. Niezbędne jest wykorzystanie techniki sitodruku i cyfrowej. Format prac jest dopasowany do projektu.