Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Struktur Wizualnych

Zuza Pieńkowska - Tożsamość

Otaczający nas świat niesie ogromną ilość wrażeń i informacji. Dziś trzeba świadomej analizy bodźców docierających do naszego umysłu, aby oddzielić rzeczy ważne od nieważnych. Nie wszystko jednak daje się opisać. Nie zawsze słowa potrafią oddać to co widzimy i czujemy. Nie zawsze potrafimy znaleźć odpowiednie określenia, obrazujące stan naszej osobowości. I tu, niezbędna jest, do zrozumienia rzeczywistości i nadania jej odpowiednich kształtów wrażliwość i intuicja. One pielęgnowane, pozwolą świadomie obserwować i kształtować w sposób kreatywny świat zewnętrzny. Pozwolą, aby świat wewnętrzny rozwijał się w sposób nieograniczony.

Program

Zajęcia w Pracowni Struktur Wizualnych mają wprowadzić studenta w zagadnienia związane z formą, fakturą, barwą, światłem, przestrzenią, ruchem, kompozycją. Zagadnienia te angażują się we wszystkie przejawy działań twórczych. Uświadamiają studentowi również to, jak wiele zjawisk plastycznych wzajemnie się przenika. Wykluczają bierną postawę wobec rzeczywistości. Zachęcają do twórczej percepcji zjawisk i rzeczy. Działania wizualne uczą, jak przejść od myślenia przedmiotowego do refleksyjnego postrzegania obiektu.

Ujmując zagadnienia w punktach, można je przedstawić następująco:

 1. problemy związane z zestawianiem koloru i waloru barw przeciwstawnych
 2. zapoznanie się z problemami kompozycji prostej, złożonej, statycznej i dynamicznej
 3. umiejętność osiągania złudzenia przestrzeni i ruch na płaszczyźnie
 4. umiejętność nadawania, za pomocą plastycznych środków wyrazu,
  innych znaczeń przedmiotom
 5. umiejętność wyrażania emocji za pomocą abstrakcyjnych znaków
 6. kształcenie umiejętności analizowania, syntetyzowania, interpretowania
  zjawisk wizualnych
 7. rozwijanie umiejętności badania zjawisk i rzeczy oraz odkrywanie praw,
  które nimi rządzą
 8. kształcenie umiejętności twórczego postrzegania problemów wizualnych
  oraz optymalizacji i wyszukiwania jednorodnych elementów do ich
  realizacji
 9. kształcenie umiejętności myślenia abstrakcyjnego, by za pomocą form
  abstrakcyjnych poszukiwać związków formalnych i procesów widzenia plastycznego.

 

Literatura

 • J. Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • S. Popek, Barwy i psychika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008
 • R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2005
 • V. I. Stoichita, Krótka historia cienia, Wydawnictwo Universitas, Kraków, 2001
 • E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie,
 • O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW Warszawa, 1981
 • W. Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, PIW Warszawa, 1986
 • J. Sarzyńska-Putowska, Komunikacja wizualna, Kraków, 2002
 • U. Eco, Pejzaż semiotycznyPIW Warszawa, 1972
 • W. Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1974
 • M. Rzepińska, Historia koloru, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1973
 • A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo Optima, Warszawa, 2004
 • P. Francuz, Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2013

Projekty studentów

Olga Ilicheva - Paszport Tożsamości

W projekcie skupiłam się na tożsamości narodowej. Zrobiłam paszport-zine — syntezę swoich dwóch paszportów zagranicznych. Projekt nie zawiera wrażliwych danych — tylko elementy graficzne, które się składają w historię o zostaniu polską obywatelką.