Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

II Pracownia Malarstwa

Gabriela Weselak. Aneks. „Dotyk”. Nagroda główna na wystawie Coming Out

Celem kształcenia w prowadzonej przeze mnie Pracowni Malarstwa 
jest nabycie umiejętności obserwacji, rozwój świadomości malarskiej 
i artystycznej, a co za tym idzie świadome konstruowanie przestrzeni obrazu 
i jego materii w oparciu o kreacyjne, niestereotypowe postrzeganie natury. Stopniowe i pełne przygotowanie studentów do dalszych studiów w wybranych przez nich pracowniach specjalistycznych, a także do samodzielnej wypowiedzi artystycznej w obszarze malarstwa.

Program

 1. Rozwój osobowości studenta i przede wszystkim kształtowanie jego świadomej kreacji artystycznej, u podstaw której jest wnikliwa obserwacja otaczającej rzeczywistości, penetracja jej złożoności, relatywizm form, przestrzeń, materia, kolor.
 2. Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości malarskiej; organizacja przestrzeni obrazu, rozumienie koloru i temperatury barwy, kontrast, materia malarska etc. 
(W trakcie zajęć korzystamy z urządzeń elektronicznych – telewizory, komputery, rzutniki. Przez cały czas wyświetlane są różnego rodzaju materiały filmowe, stanowiące mocną inspirację artystyczną. W pracowni zawsze pozuje model do aktu, ustawiane są przedmioty, aranżowane są zaskakujące sytuacje).
 3. Kształtowanie kreacyjnej, bezkompromisowej postawy wobec otaczającej rzeczywistości.
 4. ozmowa, dyskusja, prezentacja, traktowane jako forma wypowiedzi artystycznej.
 5. Rozwój wyobraźni artystycznej.

Zalecany jest taki dobór środków malarskich, który będzie najlepiej pasował do wyrażenia osobistej ekspresji studenta. Pożądane są eksperymenty związane ze stosowaniem różnych mediów. Przykładowe tematy zadań/problemów artystycznych obowiązujących naszych studentów (do wyboru jeden temat w semestrze):

 • Kamuflaż
 • Portret efemeryczny
 • Obraz zniszczony jako marzenie senne
 • Słońce zgasić, ptaszki pozabijać
 • Zło

Studenci realizujący aneks do dyplomu z malarstwa, proponują własny problem natury artystycznej, który stanie się powodem ich poszukiwań i działań. Ich praca powinna być samodzielną, osobistą wypowiedzią artystyczną. Technika pracy jest absolutnie dowolna.

Ocenianie to:

 • ocena jakości artystycznej prezentowanych prac;
 • ocena posługiwania się malarskimi środkami wyrazu;
 • ocena zaangażowania 
i uczestniczenia w przeglądach;
 • ocena stopnia samodzielności w podejmowaniu działań artystycznych.

Studenci, w zależności od stopnia aktywności w podejmowaniu i realizacji problemów artystycznych otrzymują ocenę podczas przeglądu prac na koniec każdego semestru. Skala ocen jest ustalona przez władze uczelni.

Opis programu:

W XX wieku, w związku z zakwestionowaniem dotychczasowego wyobrażenia przestrzeni obrazu rozumianej jako pojemnik zawierający różne elementy, przed artystami stanęło zadanie skonstruowania jej własnej, nowej wizji. Obecnie malarstwo nie polega na pokazywaniu określonego wydarzenia, rozgrywającego się w ramach wyznaczonego wcześniej obszaru. Używane przedmioty nie istnieją na danej z góry scenie; mają zasugerować, określoną przez artystę, koncepcję przestrzeni. Bardzo często jest to przestrzeń wielowymiarowa, zmienna. Istotą działań artystycznych, szczególnie ich postaci kształtowanej współcześnie, jest dążenie do ogarnięcia nowych obszarów wyobraźni, uwzględnienia jej nowych aspektów. W dzisiejszym świecie, to, co nazywa się „obiektem, czy przedmiotem sztuki”, nie jest obrazem, rzeźbą, rysunkiem, filmem. To, do jakiej dyscypliny przynależy, czy da się je w ogóle przyporządkować – nie ma wiekszego znaczenia. Jest rodzajem instalacji, czy jak to teraz jest modne – jest intermedialne. Jest – ciągłym dialogiem, rozmową z widzem, rodzajem prowokowania, wymuszaniem reakcji. Odbiorca, często wchodzi w przestrzeń „obrazu”, staje się jej istotnym uczestnikiem, jednym ze składowych materii – materią życia. Obraz jest przedmiotem materialnym; oznacza to też, że jest on poddawany działaniom sił, nad którymi malarz nie zawsze panuje. Materia obrazu może obrócić się przeciwko sobie samej, walczyć z sobą i się wyniszczać, a wszystko to dzieje się bez kontroli malarza. Na pierwszy plan wychodzą autonomiczne, materialne procesy. Oczywiście artysta je inicjuje, dopuszcza do pewnych możliwości, ale póżniej obraz jest pozostawiony samemu sobie, „maluje się sam”. Praca marzenia sennego polega zawsze na deformacji tego, co przedstawiane: obraz senny jest zniszczony. Związek twórcy z materią nie wydaje się ani stosunkiem pełnego podporządkowania, ani też pełnej władzy. Ogromną rolę w akcie tworzenia odgrywa wyobraźnia. Musi być w samym środku procesu twórczego w ciągłej gotowości, w stanie napęcia, natychmiast reagować na to, co ujawnia się na zewnątrz. Rzeczywistość obrazu bez przerwy narasta. Materia przelewa sie, burzy, pęka — cierpi, rozprzestrzenia się lub trwa w bezruchu. Przypadek jest bardzo ważnym czynnikiem, który pobudza wyobraźnię. Niezależnie od tego, czy źródłem inspiracji jest obserwowany fragment świata czy nawarstwiona, zaskorupiała farba, istotny jest konkret malarski — coś realnego, dotykalnego, a nie wyobrażonego czy sugerowanego. Dzisiaj istotą sztuki jest przekraczanie granic. Aby wyrazić pełnię artystycznej wizji studenci mojej pracowni powinni, oprócz klasycznego warsztatu malarskiego (blejtram, płótno, fraby olejne lub akrylowe), stosować rozwiązania 
z pogranicza dyscyplin sztuki, łączyć ze sobą różne media. Poprzez indywidualne korekty i rozmowy omawiające poszczególne prace, a także dyskusje dotyczące współczesnego świata sztuki i osobistej z nim konfrontacji, chcę pomóc studentom w przełożeniu ich percepcji rzeczywistości na język sztuki, wskazywać i rozwijać u nich charakterystyczne cechy ich osobowości. Dzięki temu studenci będą mogli określić własną tożsamość artystyczną. (www.facebook.com/Malarstwo19). Strona Pracowni jest, moim zdaniem, doskonałą przestrzenią do prowadzenia mniej formalnych dyskusji artystycznych ze studentami naszej Pracowni. Poprzez prezentację prac uznanych artystów, również prowadzących Pracownię oraz prac naszych studentów i absolwentów, sprowokowaliśmy bardzo
interesującą dyskusję, której głównym przedmiotem jest wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie: Czym jest oraz czym może być współczesne malarstwo? Strona cieszy się sporym zainteresowaniem i jest bardzo pomocna w dydaktyce.

III rok

IV rok

V rok