Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Animacji

Pracownia została założona przez prof. Wojciecha Zamecznika jako pracownia projektowa, która obok pracowni prof. H. Tomaszewskiego i W. Mroszczaka tworzyła tzw. kombajn – zespół pracowni, których programy wzajemnie się uzupełniały i kształtowały wspólny front kształcenia w kierunku projektowania graficznego. W następstwie objęcia pracowni przez prof. D. Szczechurę pracownia zyskała bardzo silny filmowy charakter, natomiast w czasie prowadzenia pracowni przez prof. Hieronima Neumanna do głosu doszedł czynnik eksperymentu i dążenie do poszukiwania kreatywnej formy plastycznej jako składnika dobrego projektu. Obecny program pracowni zbudowany jest na wszystkich tych doświadczeniach, a poszczególne aspekty nauczania są zbalansowane dzięki strategicznemu powrotowi do fundamentalnych założeń myślenia projektowego, które legły u podstaw powołania Pracowni Animacji.

Program

Pracownia Animacji kształci w trzech specjalizacjach:
/ reżyseria filmów animowanych
/ motion design
/ animacja

Pracownia Animacji pozostaje pracownią korektową zaznajamiającą studentów z ogólną problematyką z zakresu animacji oraz z pryncypiami warsztatowymi tej dziedziny i kształcącą w oparciu o konkretne problemy projektowe, z jakimi stykają się adepci w swojej indywidualnej pracy. Pracownia uczy myślenia projektowego w kontekście obrazu ruchomego i uświadamia perspektywy rozwoju artystycznego i zawodowego absolwentów pracowni. Uczy myślenia strukturą narracyjną, operowania montażem filmowym, kształtowania postaci i sytuacji skutecznie komunikujących treść. Uczy także obserwacji rzeczywistości i przekładania doświadczenia percepcyjnego na projektowanie ruchu. Uświadamia także potencjał ruchu jako czynnika stylistycznego.