Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Grafiki Alternatywnej i Technik Offsetowych

Dyplomująca  pracownia grafiki artystycznej opiera swój program na podstawach grafiki warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem techniki offsetowej ( algrafii) oraz poszukiwaniu alternatywnych technologii mających zastosowanie we współczesnym obrazowaniu graficznym. Realizując projekty graficzne posługujemy się również interakcją obrazu ruchomego i statycznego oraz inspirującą rolą działań performatywnych i szeroko zastosowanego obrazu fotograficznego. W programie wykorzystujemy druk cyfrowy oparty na programach graficznych, a także animacyjnych.

Jest to pracownia poszukiwania języka plastycznego w najbardziej kreatywny sposób odzwierciedlającego osobowość i zainteresowania artystyczne studenta oraz dostosowania środków i metod do treści realizowanego projektu.

Program

Celem kształcenia jest rozwinięcie kreatywności i indywidualności twórczej oraz nabycie umiejętności jej wyrażania w grafice artystycznej przy użyciu technik graficznych, także alternatywnych. Dążenie do stworzenia dzieła artystycznego zgodnego z tematem wypowiedzi twórczej.

W pracowni studiują studenci studiów stacjonarnych magisterskich oraz studiów niestacjonarnych licencjackich i magisterskich oraz doktoranci. Pracownia jest także otwarta na studentów innych wydziałów (studiują studenci Wydziału Malarstwa realizując dyplom z grafiki w ramach specjalizacji dodatkowej, Wzornictwa, Sztuki Mediów oraz Konserwacji, którzy realizują program nastawiony na uzupełnienie  programów specjalistycznych. Często realizują aneksy dyplomowe. ) Program pracowni  realizują także studenci z wymiany uczelni polskich i wymiany międzynarodowej.

Realizujemy program poznawania nowych technologii graficznych, mieszania technik, praktycznego zastosowania graficznych technik multimedialnych oraz działań interdyscyplinarnych.

Ćwiczenia oparte są na zadaniach tematycznych oraz technologicznych najczęściej wynikających z proponowanych przez studentów projektów.

Pracownia w ramach programu realizuje pokazy i wykłady z zakresu sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki graficznej, warsztaty artystyczne oraz wystawy i otwarte spotkania autorskie ze znanymi artystami zajmującymi się współczesną sztuką graficzną.

Istotnym elementem dydaktycznym są autorskie wystawy studenckie realizowane  w ,,galerii nr 7″ w pracowni.