Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej

Anna Rendecka - Głowy

Pracownia powstała w 2007 roku, jako jedna z pierwszych oferująca studentom nowego typu program nauczania grafiki opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny. Podstawowym jego założeniem jest rozwijanie kreacyjnej i artystycznej wrażliwości studenta, dbałość o jego rozwój intelektualny  i pobudzanie zainteresowania sztuką. Ważnym elementem programu jest przekazywanie wiedzy w zakresie technologii grafiki w połączeniu z kształtowaniem umiejętności formułowania strategii artystycznych.

Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.

Program

Program pracowni obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej,  jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji- grafika artystyczna w sieci internetowej, w przestrzeni publicznej, wykorzystanie grafiki do realizacji pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.

Stawiane przed studentami problemy wymagają twórczej interpretacji, kreatywności i wiedzy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezentacji. W ramach programu organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe /elektroniczne i tradycyjne/, dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną, bogatą bibliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni prowadzona jest Galeria Pracowni nr 6. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy  i wykłady prowadzone przez zapraszanych artystów.

Strona pracownii
Facebook

Dyplomy