Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Projektowania Książki i Publikacji Cyfrowych

Maria Grabowska - Zoologia fantastyczna

W Pracowni książki i publikacji cyfrowych studenci uczą się anatomii i morfologii książki. Realizowane zadania poruszają zagadnienia typografii, zasady kompozycji, a jednocześnie zachęcają do analizy tekstu, budowania narracji oraz autorskiej interpretacji graficznej. Celem dydaktycznym naszej pracowni jest wypracowanie umiejętności świadomego korzystania z warsztatu typograficznego, budowania historii obrazem, kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie projektowania książki, a także przeprowadzenia pogłębionego researchu jako niezbędnego etapu w pracy projektanta. Po ukończonym kursie studenci mają niezbędny warsztat, aby samodzielnie zaprojektować i przygotować publikację do druku.

Strona internetowa pracowni.

Zadania

III rok

III rok

semestr zimowy

 • „Dwa przedmioty”
  Studenci III roku poznają podstawy projektowania poprzez opracowanie ksiażki na podstawie dwóch, wylosowanych przedmiotów i ich definicji. Ćwiczenie to przybliża zasady operowania językiem obrazu i tekstu, kompozycji i podstaw typografii.
 • „Postać”
  Zadanie polega na zaprojektowaniu autorskiej książki o losowo wybranej postaci historycznej. Studenci mają do wyboru dowolne środki wizualne, za pomocą których przedstawiają historię danej postaci. Celem jest stworzenie interesującej narracji poprzez wybór odpowiednich treści i materiałów. Proces projektowy poprzedzony jest dogłębnym researchem. Zadanie nie jest ukierunkowane na tworzenie biografii danego bohatera, ale na świadomym zbudowaniu esencji historii na podstawie jego twórczości, działalności, życiorysu.
 • Opracowanie graficzne wybranego wiersza z użyciem kolorów pantone.
  Celem zadania jest opracowanie graficzne wybranego wiersza w oparciu o 3 dowolne kolory pantone. Studenci i studentki mają do dyspozycji dowolne środki do stworzenia warstwy wizualnej (rysunek, fotografia, kolaż itp.). Zadanie uczy budowania historii poprzez obraz, a także rozwija warsztat typograficzny. Dodatkowo ćwiczenie uczy świadomego budowania barw poprzez mieszanie kolorów specjalnych.

semestr letni

 • Interpretacja graficzna wybranego dramatu/opowiadania
  Zadanie polega na indywidualnej interpretacji graficznej zadanego tekstu: dramatu lub prozy.
  Celem zadania jest umiejętne budowanie narracji, inteligentnej gry z czytelnikiem poprzez adekwatnie zastosowane środki wizualne.
 • Opracowanie typograficzne dłuższej formy tekstowej
  Zadanie nastawione jest na rozwijanie warsztatu typograficznego pod kątem dłuższej formy tekstowej. Studentki i studenci mają za zadanie zaprojektować czytelny i interesujący wizualnie layout, przeprowadzić skład tekstu a także zaprojektować okładkę, wyklejkę oraz strony tytułowe.

IV rok

semestr zimowy

 • seria wydawnicza
  Zadanie polega na stworzeniu spójnego layoutu 3 tytułów będących początkiem serii wydawniczej. Studenci opracowują zarówno układ typograficzny tekstu, jak i okładki, obwoluty oraz wyklejki. Projektom książek towarzyszy również zadanie zaprojektowania plakatów tożsamych z serią.
 • Interpretacja graficzna wybranego dramatu/prozy
  Zadanie polega na indywidualnej interpretacji graficznej zadanego tekstu: dramatu, prozy lub tekstu piosenki, będącej pretekstem do stworzenia interesującej książki. Celem zadania jest umiejętne budowanie narracji, inteligentnej gry z czytelnikiem poprzez adekwatnie zastosowane środki wizualne.

semestr letni

 • Książka kartonikowa
  Tematy zadania są bardzo różnorodne, ustalane zależnie od semestru. Przykładowe tematy
  z ostatnich lat to m.in.: instrumenty (perkusyjne, strunowe, dęte); kształty (trójkąt, koło, kwadrat). Celem zadania jest zaprojektowanie książki dla najmłodszego czytelnika, która przybliża abstrakcyjne pojęcia, tłumaczy swoiste zjawiska obrazem, a jednocześnie buduje ciekawą narrację.
 • Interpretacja typograficzna wybranego utworu
  Zadanie polega na indywidualnej interpretacji typograficznej zadanego tekstu: dramatu, prozy lub tekstu piosenki będącej pretekstem do stworzenia interesującej książki. Celem zadania jest umiejętne budowanie inteligentnej gry z czytelnikiem poprzez adekwatnie zastosowane środki typograficzne.

V rok

V rok to czas indywidualnej pracy nad dyplomem.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w trybie korektowym i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Zadania realizowane są przez cały semestr. Dokładne wytyczne potrzebne do realizowania zadań są ustalane na początku semestru. Indywidualnie omawiamy postępy pracy, namawiamy do podejmowania poszukiwań poprzez szkicowanie oraz pogłębiony research.  Realizacje studentek i studentów można obejrzeć na naszej stronie buszmeni.pl.

 

Zaliczenia i kryterium oceny

Zadania z obu semestrów są oceniane indywidualnie w skali od 2 do 5. Za  zangażowanie i terminowość jest możliwość otrzymania wyróżenia – oceny celującej (5+).

Ocenie podlega: warsztat typograficzny, umiejętne stosowanie środków graficznych do zadanej formy, otwartość do podejmowania ryzyka projektowego, a także próby budowania narracji obrazem oraz umiejętność przygotowania publikacji do druku. Zaliczenie odbywa się na podstawie oddania wydrukowanych i zszytych makiet książek. Na ocenę wpływa również frekwencja na zajęciach.

Literatura

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć:

 • Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii; wyd. d2d.pl
 • Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik
 • projektanta; wyd. d2d.pl
 • Jost Hochuli, Detal w typografii; wyd. d2d.pl

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta:

 • Josef Müller-Brockmann, Systemy siatek w projektowaniu graficznym; wyd. d2d.pl
 • Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki; wyd. d2d.pl
 • Hans Rudolf Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania; wyd. d2d.pl
 • Eric Gill, Esej o typografii; wyd. d2d.pl
 • Jean Ulysses Voelker, Porządek w projektowaniu; wyd.d2d
 • Przemysław Dębowski, Jacek Mrowczyk Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie;
  wyd. Karakter
 • Keith Houston, Ciemne typki. Sekretne życie znaków typograficznych; wyd. d2d.pl

III rok

IV rok

V rok