Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Grafiki

2 ROK. ZAPISY DO PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH

Dokonujecie Państwo wyboru jednej pracowni specjalistycznej (dyplomującej) z poniższej oferty:
Grafika projektowa i komunikacja wizualna
Grafika warsztatowa
Grafika interaktywna i multimedia
Ilustracja i grafika wydawnicza
Ponadto jesteście Państwo zobowiązani do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach drugiej (dowolnie wybranej) pracowni specjalistycznej przez okres jednego semestru. Zapraszamy do skorzystania z formularza online.

FORMULARZ WYBORU PRACOWNI


Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017. Plan zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

1 i 2 ROK

1 i 2 ROK

Sylabusy przedmiotów.


Zajęcia fakultatywne dla studentów I i II roku.

Student studiów stacjonarnych (III-IV rok) i niestacjonarnych (I-II rok studiów magisterskich oraz I-II rok studiów magisterskich w trybie zaocznym) Wydziału Grafiki ma prawo uczestniczyć z organizowanych przez Wydział zajęciach fakultatywnych. Odbywają się one wg poniższego planu i nie są punktowane punktami ECTS. O ilości studentów uczęszczających na zajęcia decyduje ich prowadzący mając na uwadze liczbę studentów i możliwości techniczno-warsztatowe pracowni. Studenci chętni do udziału w zajęciach zapisują się na nie bezpośrednio u prowadzącego.


Wydarzenia

Więcej

l>