Studia niestacjonarne II stopnia

Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017. Plan zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

1 ROK

1 ROK

2 ROK

2 ROK

3 ROK

3 ROK

Zajęcia fakultatywne dla studentów I i II roku.

Student studiów stacjonarnych (III-IV rok) i niestacjonarnych (I-II rok studiów magisterskich oraz I-II rok studiów magisterskich w trybie zaocznym) Wydziału Grafiki ma prawo uczestniczyć z organizowanych przez Wydział zajęciach fakultatywnych. Odbywają się one wg poniższego planu i nie są punktowane punktami ECTS. O ilości studentów uczęszczających na zajęcia decyduje ich prowadzący mając na uwadze liczbę studentów i możliwości techniczno-warsztatowe pracowni. Studenci chętni do udziału w zajęciach zapisują się na nie bezpośrednio u prowadzącego.


Plan studiów magisterskich w  roku akademickim 2016/2017.

Sylabusy przedmiotów.

Kalendarz semestr zimowy rok akademicki 2016/2017


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem