Projektowanie czasopism


MGR MAREK KNAP


W październiku 2011 roku rozpocząłem działalność dydaktyczną na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie gdzie w ramach Katedry Komunikacji Wizualnej kierowanej przez profesora Lecha Majewskiego prowadzę zajęcia z projektowania czasopism (grafika edytorska) dla studentów III i IV roku.

Zajęcia składają się z wykładów i ćwiczeń a ich zasadniczym celem jest wprowadzenie studentów do projektowania layoutu jako nośnika treści redakcyjnych.

Podczas zajęć zajmujemy się sposobami doboru i wizualizacją treści. Szczególny nacisk kładę na aspekt systemowości języka wizualnego dedykowanego publikacjom zarówno drukowanym jak i ekranowym, z uwzględnieniem sposobów budowy schematów typograficznych, infografiki i doboru strategii operowania obrazem. Nie pomijam oczywistych atrybutów projektowania takich jak nawigacja, skala, rytm czy ogólnie pojęta „czytelność”. Jednak z racji zajmowania się tak zwaną „długą formą graficzną” kluczowa staje się umiejętność opowiadania historii. Kładę znaczny nacisk na fizyczność projektu i aspekt manualny: zdolność syntezy pomysłu w formie odręcznego szkicu i ciągła praca na wydrukach jest warunkiem zaliczenia. Łączy się tym definiowanie księgi stylu – zadanie pomagające zrozumieć charakter funkcji dyrektora artystycznego w mediach.

W celu przybliżenia realiów redakcyjnych stosuję elementy pracy zespołowej oraz wymagam od studentów odpowiedniej prezentacji i werbalizacji opracowanych koncepcji wizualnych. Z tego powodu nawiązuję do bogatej teorii projektowania graficznego przefiltrowując ją osobistymi doświadczeniami twórczymi.

Pracę ze studentami z goszczącymi na naszej Akademii w ramach programu Erasmus opieram na korektach indywidualnych w języku angielskim.


2011-2012     2012-2013     2013-2014