Zespoły


Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia

Na podstawie Zarządzenia nr 32/2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. (aktualizacja rozporządzenia – 20 grudnia 2017 r.), z dniem 16 stycznia 2017 r. powołuję Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Grafiki w składzie:

 • Dr hab. Anna Klonowska, prof. ASP – przewodnicząca
 • Dr Aleksander Myjak
 • Robert Marchewka – przedstawiciel Samorządu Studentów

Dziekański Zespół Konsultacyjny ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Na podstawie § 59 ust. 6 pkt 4, pkt 7 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dniem 5 listopada 2018 r. powołuję: Dziekański Zespół Konsultacyjny ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w składzie:

 • Prof. Jacek Staszewski – Prodziekan, przewodniczący zespołu
 • Dr Magdalena Boffito – Katedra Grafiki Warsztatowej
 • Mgr Justyna Czerniakowska – Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Dr Mateusz Dąbrowski – Katedra Grafiki Warsztatowej
 • Dr Mariusz Filipowicz – Katedra Multimediów
 • Dr Ryszard Kajzer – Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Dr Daniel Mizieliński – Katedra Projektowania Książki i Ilustracji
 • Dr Aleksander Myjak – Katedra Rysunku i Malarstwa
 • Dr Paweł Osial – Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Mgr Aleksandra Owczarek – Katedra Grafiki Warsztatowej
 • Dr hab. Piotr Siwczuk – Katedra Rysunku i Malarstwa
 • Dr Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz – Katedra Grafiki Warsztatowej
 • Dr Marcin Władyka – Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Dr Stanisław Wójcik – Katedra Rysunku i Malarstwa
 • Adelina Jędruszak – przedstawiciel Samorządu Studentów

Podsumowanie prac zespołu


Dziekański Zespół ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Na podstawie § 59 ust. 6 pkt 4, pkt 7 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz wyników wyborów w poszczególnych katedrach, z dniem 8 kwietnia 2019 r. powołuję: Dziekański Zespół ds. Przygotowania Założeń Nowej Organizacji i Struktury Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w składzie:

 • Prof. Błażej Ostoja Lniski – przewodniczący 
 • Prof. Piotr Garlicki
 • Dr hab. Krzysztof Jabłonowski
 • Prof. Wiktor Jędrzejec
 • Dr hab. Grażka Lange
 • Prof. Lech Majewski
 • Prof. Paweł Nowak
 • Dr hab. Dorota Optułowicz McQuaid
 • Dr hab. Piotr Siwczuk
 • Prof. Jacek Staszewski
 • Dr hab. Piotr Welk
 • Prof. Andrzej Węcławski
 • Dr Marcin Władyka

Odbyło się 9 posiedzeń zespołu:

 • 18 kwietnia 2019 r.
 • 25 kwietnia 2019 r.
 • 30 kwietnia 2019 r.
 • 06 maja 2019 r.
 • 13 maja 2019 r.
 • 20 maja 2019 r.
 • 27 maja 2019 r.
 • 03 czerwca 2019 r.
 • 10 czerwca 2019 r. – podsumowanie prac zespołu

Zespół zakończył prace w dniu 19 czerwca 2019 r. przedstawiając Radzie Wydziału Grafiki komplet dokumentów wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały nad wprowadzeniem nowej struktury wydziału od roku akademickiego 2019/2020.