Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zapraszamy wszystkich Państwa, chcących studiować na Wydziale Grafiki, na bezpłatne konsultacje prac rysunkowych i malarskich

Konsultacje prowadzone w trybie stacjonarnym

Konsultacje odbywają się od 15 lutego do 26 kwietnia 2024 r. w:

  • czwartki, w godz. 15.00-17.00, w pracowni nr 11 w budynku Wydziału Grafiki, prowadząca mgr Sylwia Walczowska-Rojewska,
  • piątki, w godz. 11.00-13.00, w pracowni nr 27 w budynku Wydziału Grafiki, prowadząca dr Le Mai Nguyen-Zaniewska.

Podczas konsultacji prowadzący je wykładowcy omawiają przede wszystkim prace rysunkowe i malarskie powstałe w kontekście przyszłego portfolio (teczki) kandydata/ki. Informujemy także, że w przypadku dużej liczby osób, które ew. zgłoszą się na spotkanie konsultacyjne, ilość czasu przeznaczonego na rozmowę może być ograniczona do około 10 min. Za tę niedogodność z góry przepraszamy.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

Konsultacje prowadzone w trybie zdalnym

Pomiędzy 11 marca a 28 kwietnia br. uruchamiamy możliwość przeprowadzenia konsultacji prac rysunkowych i malarskich w trybie zdalnym. Konsultacje odbywają się w 2 terminach:

Termin 1

  1. Przesłanie pliku cyfrowego z portfolio (teczka) – 11-17.03.2024
  2. Odesłanie do kandydatów informacji zwrotnej – do 31.03.2024

Termin 2

  1. Przesłanie pliku cyfrowego z portfolio (teczka) – 01-07.04.2024
  2. Odesłanie do kandydatów informacji zwrotnej – do 28.04.2024

Wysyłając portfolio na adres konsultacje.grafika@asp.waw.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji prac rysunkowych i malarskich dla przyszłych kandydatów na studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016 r).

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych ASP w Warszawie można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenia bezpłatnych konsultacji prac rysunkowych i malarskich dla przyszłych kandydatów na studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.