Pracownia Intedyscyplinarna Technik Klasycznych


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Prof. Agnieszka Cieślińska
Mgr Karolina Zimna-Stelmaszewska


Karolina Zimna-Stelmaszewska (Vimeo)
Suzette Lautreamont (Vimeo)
Suzette Lautreamont (Vimeo)Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych / dla studentów III – V roku.

Prof. Agnieszka Cieślińska – Kawecka

Asystent mgr Karolina Zimna – Stelmaszewska                                                    

Specyfika Interdyscyplinarnej Pracowni Technik Klasycznych skupia się na tradycji, kształtując różnorodne postawy artystyczne w oparciu o elementy warsztatu graficznego. Matryca graficzna jako obiekt i nośnik idei w procesie graficznym, jest wciąż najważniejszym elementem twórczej kreacji a piękno i niepowtarzalny urok klasycznej odbitki graficznej jest siłą sprawczą wykorzystywaną w procesie artystycznym. 

Pracownia otwarta jest jednak na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów, prowadząc na przykład  badania w dziedzinie transferu obrazu graficznego na ceramikę.