Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia Intedyscyplinarna Technik Klasycznych

Specyfika pracowni oparta jest na rozwijaniu i wykorzystywaniu warsztatu graficznego, w którym potencjał matrycy graficznej i proces graficzny są ważnymi elementami kreacji artystycznej. Pracownia otwarta jest na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów. Jej interdyscyplinarny charakter przejawia się w rozszerzeniu programu o nowy projekt artystyczno-badawczy metody transferu matrycy graficznej na porcelanę. Badania i eksperymenty w tej dziedzinie wprowadzają nowy zakres kreacji na styku dwóch dziedzin: grafiki i ceramiki.

Program

Celem kształcenia studentów jest przekazywanie doświadczeń oraz wiedzy na temat współczesnej sztuki graficznej. Kształtowanie różnorodnych postaw artystycznych, rozwijanie kreatywnego sposobu myślenia w oparciu o elementy warsztatu graficznego. Tworzenie nowych metod opracowywania matrycy czy autorskich technik graficznych. Wykłady w zakresie grafiki artystycznej wprowadzane są w proces nauczania stopniowo, zgodnie z indywidualnym rozwojem studenta. W programie przewidziane są zadania oparte na wykorzystaniu tradycyjnych technik klasycznych; linorytu czy intaglio takich jak; akwaforta, akwatinta, technika przedruku anastatycznego, wykorzystanego w procesie opracowywania matrycy czy odbitki. Nowym zadaniem dla studentów są ćwiczenia związane z transferem obrazu graficznego na porcelanę. Przebieg pracy, założenia formalne oraz użycie środków czy wybór techniki są ustalane jednostkowo, stosownie do poziomu zaawansowania pracy oraz zainteresowań studenta. Studenci wykorzystują poznane techniki graficzne do własnych rozwiązań i koncepcji artystycznych.