I Pracownia Rysunku

Prof. Jacek Staszewski
Dr Aleksander Myjak


W pracowni studenci zapoznają się z metodami i technikami druku wypukłego, od tych tradycyjnych, jak drzeworyt czy linoryt, poprzez eksperyment aż do nowych propozycji multimedialnych.

Głównym celem jest poznanie idei towarzyszącej pracy tak, by dobór techniki i materiały użyte w procesie kreacji miały celowe zastosowanie. Zagadnienie budowy obrazu graficznego powinno ulegać nieustannym zmianom, które dyktuje rozwój ogólny. Fundamentem programu jest kontynuacja idei pracowni otwartej, w której rytm pełni funkcję porządkującą.Powrót